ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

23 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ນ້ຳແຈ່ວໄຂ່ເຄັມ 1kg
₭280.000 ນ້ຳແຈ່ວໄຂ່ເຄັມ 1kg
ລວມລົດ ຊອສຫອຍນາງລົມ 1000ml
₭12.000 ລວມລົດ ຊອສຫອຍນາງລົມ 1000ml
ພູເຂົາທອງ 700ml ຊີອິ້ວປຸງລົດ
₭9.000 ພູເຂົາທອງ 700ml ຊີອິ້ວປຸງລົດ
ນ້ຳປາແທ້ກາປາໝຶກ 700ml
₭9.000 ນ້ຳປາແທ້ກາປາໝຶກ 700ml
ນ້ຳປາກາປາໝຶກແທ້ 300ml
₭8.000 ນ້ຳປາກາປາໝຶກແທ້ 300ml
ແມັກກີ້ 100ml ຊີອິ້ວຊັອດເຢາະ
₭6.500 ແມັກກີ້ 100ml ຊີອິ້ວຊັອດເຢາະ
ແມັກກີ້ 200ml ຊີອິ້ວສຳລັບຂົ້ວ
₭6.000 ແມັກກີ້ 200ml ຊີອິ້ວສຳລັບຂົ້ວ
ແມັກກີ້ 200ml ຊີອິ້ວຊັອດເຢາະນ້ຳຈິ້ມ
₭12.000 ແມັກກີ້ 200ml ຊີອິ້ວຊັອດເຢາະນ້ຳຈິ້ມ
ແມັກກີ້ 740g ຊັອດຫອຍນາງລົມ
₭15.000 ແມັກກີ້ 740g ຊັອດຫອຍນາງລົມ
ແມັກກີ້ 680ml ຊີອິ້ວສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ
₭13.000 ແມັກກີ້ 680ml ຊີອິ້ວສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ
ນ້ຳປາແທ້ 700ml ກາປາໝືກຕຸກຢາງສີຂຽວ
₭12.000 ນ້ຳປາແທ້ 700ml ກາປາໝືກຕຸກຢາງສີຂຽວ
ແມ່ຄົວ 150ml ຊອສຫອຍນາງຣົມ
₭12.000 ແມ່ຄົວ 150ml ຊອສຫອຍນາງຣົມ
ເມກາເຊບ 240g ຊ໋ອດຫອຍນາງຣົມ
₭16.000 ເມກາເຊບ 240g ຊ໋ອດຫອຍນາງຣົມ
ເມກາເຊບ 200ml ຊີອີ້ວຂາວ
₭13.000 ເມກາເຊບ 200ml ຊີອີ້ວຂາວ
ພູເຂົາທອງ 200ml ຊອດຝາຂຽວ
₭7.000 ພູເຂົາທອງ 200ml ຊອດຝາຂຽວ