ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

18 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ລິດເຕີລີນ ຄູມີ້ນ 250ml
₭18.000 ລິດເຕີລີນ ຄູມີ້ນ 250ml
ເທບໄທ ຢາສີຟັນດັ່ງເດີມສີຟ້າ 70 ກຣັມ
₭34.000 ເທບໄທ ຢາສີຟັນດັ່ງເດີມສີຟ້າ 70 ກຣັມ
ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນເຮີໂບແບມບູ
₭17.000 ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນເຮີໂບແບມບູ
ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນສູດເຟສເຈແປນ
₭17.000 ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນສູດເຟສເຈແປນ
ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນສູດດັ້ງເດີມ
₭16.000 ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນສູດດັ້ງເດີມ
ເທບໄທ 70g ຢາສີຟັນສະເປຍມິ້ນສີຂຽວ
₭34.000 ເທບໄທ 70g ຢາສີຟັນສະເປຍມິ້ນສີຂຽວ
ເທບໄທ 70g ຢາສີຟັນມິກຟຸຣດສີບົວ
₭34.000 ເທບໄທ 70g ຢາສີຟັນມິກຟຸຣດສີບົວ
ຊິດເທັມມ່າ ແປງສີຟັນຊຸບເປີສະໄປ
₭20.000 ຊິດເທັມມ່າ ແປງສີຟັນຊຸບເປີສະໄປ
ດອກບົວຄູ່ ຢາສີຟັນ(ຢາຖູແຂ້ວ)ສູດສະໝຸນໄພ 150g
₭17.000 ດອກບົວຄູ່ ຢາສີຟັນ(ຢາຖູແຂ້ວ)ສູດສະໝຸນໄພ 150g
ເຊັນໂຊດາຍ ເຈນໂທໄວເທັນນິງ ຂະໜາດ 100g
₭30.000 ເຊັນໂຊດາຍ ເຈນໂທໄວເທັນນິງ ຂະໜາດ 100g
ອໍຣໍບີ ແປງຖູແຂ້ວໂປຣກັມແຄ 3ດ້າມ
₭35.000 ອໍຣໍບີ ແປງຖູແຂ້ວໂປຣກັມແຄ 3ດ້າມ
ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດເຢັນຊ່າ 180g
₭16.000 ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດເຢັນຊ່າ 180g
ຄອລເກດ ລິ້ວໃສເຢັນສົດຊື່ນ 140g
₭16.000 ຄອລເກດ ລິ້ວໃສເຢັນສົດຊື່ນ 140g
ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດເຢັນຊ່າ 170g
₭16.000 ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດເຢັນຊ່າ 170g
ຄອລເກດ ຢາສີຟັນແມັກເຟຣສ 137g
₭14.000 ຄອລເກດ ຢາສີຟັນແມັກເຟຣສ 137g