ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

14 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ເທບໄທ ຢາສີຟັນດັ່ງເດີມສີຟ້າ 70 ກຣັມ
₭34.000 ເທບໄທ ຢາສີຟັນດັ່ງເດີມສີຟ້າ 70 ກຣັມ
ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນເຮີໂບແບມບູ
₭20.000 ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນເຮີໂບແບມບູ
ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນສູດເຟສເຈແປນ
₭19.000 ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນສູດເຟສເຈແປນ
ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນສູດດັ້ງເດີມ
₭20.000 ຊໍລ໌ 160g ຢາສີຟັນສູດດັ້ງເດີມ
ເທບໄທ 70g ຢາສີຟັນສະເປຍມິ້ນສີຂຽວ
₭34.000 ເທບໄທ 70g ຢາສີຟັນສະເປຍມິ້ນສີຂຽວ
ເທບໄທ 70g ຢາສີຟັນມິກຟຸຣດສີບົວ
₭34.000 ເທບໄທ 70g ຢາສີຟັນມິກຟຸຣດສີບົວ
ດອກບົວຄູ່ ຢາສີຟັນ(ຢາຖູແຂ້ວ)ສູດສະໝຸນໄພ 150g
₭17.000 ດອກບົວຄູ່ ຢາສີຟັນ(ຢາຖູແຂ້ວ)ສູດສະໝຸນໄພ 150g
ເຊັນໂຊດາຍ ເຈນໂທໄວເທັນນິງ ຂະໜາດ 100g
₭35.000 ເຊັນໂຊດາຍ ເຈນໂທໄວເທັນນິງ ຂະໜາດ 100g
ຄອລເກດ ລິ້ວໃສເຢັນສົດຊື່ນ 140g
₭17.000 ຄອລເກດ ລິ້ວໃສເຢັນສົດຊື່ນ 140g
ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດເຢັນຊ່າ 170g
₭17.000 ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດເຢັນຊ່າ 170g
ຄອລເກດ ຢາສີຟັນແມັກເຟຣສ 137g
₭15.000 ຄອລເກດ ຢາສີຟັນແມັກເຟຣສ 137g
ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດຍອດນີຍົມ 140g
₭19.000 ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດຍອດນີຍົມ 140g
ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດຍອດນີຍົມ 140g
₭17.000 ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດຍອດນີຍົມ 140g
ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດຍອດນີຍົມ 140g
₭19.000 ຄອລເກດ ຢາສີຟັນສູດຍອດນີຍົມ 140g