ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

20 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ວິຕາມິນຜົມໂກແຮ່ຂຽວ 250 ml
₭47.000 ວິຕາມິນຜົມໂກແຮ່ຂຽວ 250 ml
ຣີຈອຍ 600ml  ແຊມພູເຟຣຢ້າສູດນ້ຳຫອມ
₭45.000 ຣີຈອຍ 600ml ແຊມພູເຟຣຢ້າສູດນ້ຳຫອມ
ທອດ 200g ແຮເຈວສູດຢູ່ຊົງຜົມສີມ່ວງ
₭17.000 ທອດ 200g ແຮເຈວສູດຢູ່ຊົງຜົມສີມ່ວງ
ທອດ 200g ແຮເຈວສູດຢູ່ຊົງຜົມພິເສດສີຂຽວ
₭17.000 ທອດ 200g ແຮເຈວສູດຢູ່ຊົງຜົມພິເສດສີຂຽວ
ຣີຈອຍ 450ml ຄຣີມນວນຜົມເຟຣຢ່າກິ່ນດອກພີໂອນີ
₭35.000 ຣີຈອຍ 450ml ຄຣີມນວນຜົມເຟຣຢ່າກິ່ນດອກພີໂອນີ
ຣີຈອຍ 320ml ຄຣີມນວນຜົມເຟຣຢ່າສູດນໍ້າຫອມ
₭32.000 ຣີຈອຍ 320ml ຄຣີມນວນຜົມເຟຣຢ່າສູດນໍ້າຫອມ
ແພທີນ ແຊມພູລອງ&ສະຕອງ ຂະໜາດ410 ມລ
₭32.000 ແພທີນ ແຊມພູລອງ&ສະຕອງ ຂະໜາດ410 ມລ
ແພນທີນ 450ml ຄີມນວນລອງ&ສະຕອງ
₭35.000 ແພນທີນ 450ml ຄີມນວນລອງ&ສະຕອງ
PANTENE Shampoo Long & Strong ຂະໜາດ 410ml
₭32.000 PANTENE Shampoo Long & Strong ຂະໜາດ 410ml
ເຄລຍ ເມັນແຊມພູສູດເຢັນ 320ml
₭34.000 ເຄລຍ ເມັນແຊມພູສູດເຢັນ 320ml
ເຄລຍ ແຊມພູໄອຄູເມັນທອລ 330ml
₭34.000 ເຄລຍ ແຊມພູໄອຄູເມັນທອລ 330ml
ຈີນ່າ ຄີມໝັກຜົມ ສູດໝາກອາໂວຄາໂດ້ ປະລິມານ 500ມລ
₭18.000 ຈີນ່າ ຄີມໝັກຜົມ ສູດໝາກອາໂວຄາໂດ້ ປະລິມານ 500ມລ
ແຄຣ໌ຣິງ 500ml ຄີມໝັກຜົມ ສູດສຳຫຼັບຜົມແຫ້ງເສຍ ແຕກປາຍ ບໍ່ມີນ້ຳໜັກ
₭38.000 ແຄຣ໌ຣິງ 500ml ຄີມໝັກຜົມ ສູດສຳຫຼັບຜົມແຫ້ງເສຍ ແຕກປາຍ ບໍ່ມີນ້ຳໜັກ
ແຄຣ໌ຣິງ 500ml ຄີມນວດຜົມສູດ AHA ຟໍມູຣາ
₭39.000 ແຄຣ໌ຣິງ 500ml ຄີມນວດຜົມສູດ AHA ຟໍມູຣາ
ແຄຣ໌ຣິງ 250ml ຄີມໝັກຜົມ ສູດສຳຫຼັບຜົມແຫ້ງເສຍແຕກປາຍບໍ່ມີນ້ຳໜັກ
₭23.000 ແຄຣ໌ຣິງ 250ml ຄີມໝັກຜົມ ສູດສຳຫຼັບຜົມແຫ້ງເສຍແຕກປາຍບໍ່ມີນ້ຳໜັກ