ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

18 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ແປ້ງນົວກາຈອງ 1000g
₭35.000 ແປ້ງນົວກາຈອງ 1000g
SmartHeart 1,5kg ສຳຫຼັບໝາພັນນ້ອຍລົດເນື້ອອົບ
₭46.000 SmartHeart 1,5kg ສຳຫຼັບໝາພັນນ້ອຍລົດເນື້ອອົບ
SmartHeart 1,5kg ສຳຫຼັບໝາພັນນ້ອຍ
₭43.000 SmartHeart 1,5kg ສຳຫຼັບໝາພັນນ້ອຍ
SmartHeart 1.5kg ສຳຫຼັບໝານ້ອຍລົດຊີ້ນແລະນົມ
₭45.000 SmartHeart 1.5kg ສຳຫຼັບໝານ້ອຍລົດຊີ້ນແລະນົມ
SmartHeart ລົດຕັບຮົມຄັວນ 3kg
₭68.000 SmartHeart ລົດຕັບຮົມຄັວນ 3kg
SmartHeart ລົດເນື້ອອົບ 3kg
₭68.000 SmartHeart ລົດເນື້ອອົບ 3kg
Meo ຫົວອາຫານແມວລົດປາທູ 7kg
₭73.000 Meo ຫົວອາຫານແມວລົດປາທູ 7kg
ອັອບຕິມັມ ຫົວອາຫານປາຄາຟ 5kg
₭65.000 ອັອບຕິມັມ ຫົວອາຫານປາຄາຟ 5kg
ອັອບຕິມັມ ຫົວອາຫານປາຄາຟ 1,5kg
₭65.000 ອັອບຕິມັມ ຫົວອາຫານປາຄາຟ 1,5kg
ມີໂອ ອາຫານແມວລົດຊີຟູດ 1.2kg
₭40.000 ມີໂອ ອາຫານແມວລົດຊີຟູດ 1.2kg
ມີໂອ ອາຫານແມວລົດປາທູ 1.1kg
₭39.000 ມີໂອ ອາຫານແມວລົດປາທູ 1.1kg
ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານໝາພັນນ້ອຍ 500ml
₭20.000 ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານໝາພັນນ້ອຍ 500ml
ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານລົດໄກ່+ຕັບ 1,5kg
₭45.000 ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານລົດໄກ່+ຕັບ 1,5kg
ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານລົດເນື້ອອົບ 1,5kg
₭45.000 ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານລົດເນື້ອອົບ 1,5kg
ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານລົດຕັບລົນຄັວນ 1,5kg
₭44.000 ສະມາດຮາດ ຫົວອາຫານລົດຕັບລົນຄັວນ 1,5kg