ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

18 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ເທສໂຕ ລົດເກືອ  52g
₭6.500 ເທສໂຕ ລົດເກືອ 52g
ໄສ້ອົ່ວ 1kg
₭280.000 ໄສ້ອົ່ວ 1kg
ປູອັດ Crab Stick 500g
₭36.000 ປູອັດ Crab Stick 500g
ໄສ້ກອກຣົມຄວັນ 500g
₭32.000 ໄສ້ກອກຣົມຄວັນ 500g
ສາງເຢັນ ເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວສະໄລ້ 250g
₭33.000 ສາງເຢັນ ເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວສະໄລ້ 250g
Aro ຖົ່ວຍີ່ປຸ່ນ 1kg
₭45.000 Aro ຖົ່ວຍີ່ປຸ່ນ 1kg
ສາງເຢັນ ຊີ້ນສັນຄໍໝູສະໄລ້ 500g
₭39.000 ສາງເຢັນ ຊີ້ນສັນຄໍໝູສະໄລ້ 500g
ສາງເຢັນ ຊີ້ນບ່າໄຫຼແກະສະໄລ້ 250g
₭45.000 ສາງເຢັນ ຊີ້ນບ່າໄຫຼແກະສະໄລ້ 250g
ສາງເຢັນ ຊີ້ນໝູສາມຊັ້ນຕິດໜັງສະໄລ້ 500g
₭38.000 ສາງເຢັນ ຊີ້ນໝູສາມຊັ້ນຕິດໜັງສະໄລ້ 500g
ຫອຍແມງພູນິວຊີແລນ 1kg
₭113.000 ຫອຍແມງພູນິວຊີແລນ 1kg
CP ໄກ່ຈໍ້ ຊີພີ 500g
₭32.000 CP ໄກ່ຈໍ້ ຊີພີ 500g
ຊີ້ນປາດອນລີ່ ເກຣດ A 1kg
₭46.000 ຊີ້ນປາດອນລີ່ ເກຣດ A 1kg
ໂພມີນາ ຊີ້ນປາແຊວມອລ 400g
₭95.000 ໂພມີນາ ຊີ້ນປາແຊວມອລ 400g
ໄດເລັກຊີຟູດ ເນື້ອ (ຊີ້ນ) ກຸ້ງ ບໍ່ມີຫາງ ປະລິມານ 1 ກິໂລກຣາມ
₭89.000 ໄດເລັກຊີຟູດ ເນື້ອ (ຊີ້ນ) ກຸ້ງ ບໍ່ມີຫາງ ປະລິມານ 1 ກິໂລກຣາມ
ໄດເລັກຊີຟູດ ປາໝຶກຫັ່ນຕາໝາກນັດ ປະລິມານ 1kg
₭47.000 ໄດເລັກຊີຟູດ ປາໝຶກຫັ່ນຕາໝາກນັດ ປະລິມານ 1kg