ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

58 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ໝ່ອງຊິມ ໝີ່ຈີນຈອກໃຫ່ຍ 114g
₭12.500 ໝ່ອງຊິມ ໝີ່ຈີນຈອກໃຫ່ຍ 114g
ຄະນໍ ຄັບໂຈກລົດໝູກ໋ອງ
₭5.000 ຄະນໍ ຄັບໂຈກລົດໝູກ໋ອງ
ມາມ່າ ລົດຕົ້ມແຊບກະດູກໝູກ່ອງ
₭5.000 ມາມ່າ ລົດຕົ້ມແຊບກະດູກໝູກ່ອງ
ມາມ່າ ລົດກະເພົາແຊບແຫ້ງ 60g
₭5.000 ມາມ່າ ລົດກະເພົາແຊບແຫ້ງ 60g
ເຄືອບຄຳ ເຝີແຊບ 400g
₭14.000 ເຄືອບຄຳ ເຝີແຊບ 400g
ມາມາ ລົດໝູ່ສັບ 1*30
₭56.000 ມາມາ ລົດໝູ່ສັບ 1*30
ມາມ່າ ລົດໝູຕົ້ມຍຳ 60g 1*30
₭56.000 ມາມ່າ ລົດໝູຕົ້ມຍຳ 60g 1*30
ມາມາ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ 1*30
₭56.000 ມາມາ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ 1*30
  • ສິນຄ້າໝົດ
ໄວໄວ ລົດໝູສັບຊຸບກົມກ່ອມ 1*30
₭56.000 ໄວໄວ ລົດໝູສັບຊຸບກົມກ່ອມ 1*30
ໄວໄວ ລົດຫອຍລາຍແຫ້ງພັດສ່າ 60g 1*30
₭56.000 ໄວໄວ ລົດຫອຍລາຍແຫ້ງພັດສ່າ 60g 1*30
ມາມ່າ ເສັ້ນໃຫຍ່ນ້ຳໃສ 55g 1*30
₭68.000 ມາມ່າ ເສັ້ນໃຫຍ່ນ້ຳໃສ 55g 1*30
ມາມ່າ ເສັ້ນມີ່ນ້ຳໃສ 55g 1*30
₭68.000 ມາມ່າ ເສັ້ນມີ່ນ້ຳໃສ 55g 1*30
ມາມ່າ ເສັ້ນເລັກຕົ້ມຍຳ 55g 1*30
₭68.000 ມາມ່າ ເສັ້ນເລັກຕົ້ມຍຳ 55g 1*30
ມາມ່າ ລົດໝູສັບ 60g
₭2.000 ມາມ່າ ລົດໝູສັບ 60g
ມາມ່າ ລົດກະເພົາແຊບແຫ້ງ 55g
₭2.000 ມາມ່າ ລົດກະເພົາແຊບແຫ້ງ 55g