ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

35 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ຊຸດໄກ່ທອດ 4ຊິ້ນ ແຖມ 1 ຊິ້ນ ແຖມກະແລັມ 2 ຈອກ , ແປບຊີ່ 2 ຈອກ ແລະມັນຝຣັ່ງ
₭79.000 ຊຸດໄກ່ທອດ 4ຊິ້ນ ແຖມ 1 ຊິ້ນ ແຖມກະແລັມ 2 ຈອກ , ແປບຊີ່ 2 ຈອກ ແລະມັນຝຣັ່ງ
₭15.000 ກະແລັມຊາຂຽວ
ມັນຝຣັ່ງທອດ
₭12.000 ມັນຝຣັ່ງທອດ
ໄກ່ ບາບີຄິວໃຫຍ່ - BBQ chicken full
₭43.000 ໄກ່ ບາບີຄິວໃຫຍ່ - BBQ chicken full
ໄກ່ທອດເກົາຫຼີໃຫຍ່ - Korean chicken full
₭60.000 ໄກ່ທອດເກົາຫຼີໃຫຍ່ - Korean chicken full
ໄກ່ ບາບີຄິວກາງ - BBQ chicken half
₭23.000 ໄກ່ ບາບີຄິວກາງ - BBQ chicken half
ໄກ່ທອດເກົາຫຼີກາງ - Korean chicken half
₭35.000 ໄກ່ທອດເກົາຫຼີກາງ - Korean chicken half
ທອດມັນປາໝຶກ - Squid ring
₭15.000 ທອດມັນປາໝຶກ - Squid ring
ທອດມັນກຸ້ງ - Crunch shrimp
₭15.000 ທອດມັນກຸ້ງ - Crunch shrimp
ເນັກເກັດໄກ່ - Chicken nugget
₭15.000 ເນັກເກັດໄກ່ - Chicken nugget
ຊີສຕິກແທ່ງຍາວ - Long cheese stick
₭15.000 ຊີສຕິກແທ່ງຍາວ - Long cheese stick
ຊີສຕິກ - Cheese stick
₭15.000 ຊີສຕິກ - Cheese stick
ໄກ່ປັອບ - Shake shake chicken
₭20.000 ໄກ່ປັອບ - Shake shake chicken
ມໍສາເລລາ ຊີສ ເບີເກີ້ -Mozzarella cheese burger
₭43.000 ມໍສາເລລາ ຊີສ ເບີເກີ້ -Mozzarella cheese burger
ຊຸດມອສສາເລລາ ຊີສ ເບີເກີ້ -Mozzarella cheese burger set
₭56.000 ຊຸດມອສສາເລລາ ຊີສ ເບີເກີ້ -Mozzarella cheese burger set