ໝວດໝູ່

ແດງ

ສີເຫຼືອງ

ດຳ

ຂາວ

ຮ້ານຄ້າ

1 ພົບຜະລິດຕະພັນ