ໝວດໝູ່

ຮ້ານຄ້າ

37 ພົບຜະລິດຕະພັນ
ຊຳຢາງ  ໝີ່ເກົາຫຼີສູດນຳ້ມັນໝາກກອກ
₭10.000 ຊຳຢາງ ໝີ່ເກົາຫຼີສູດນຳ້ມັນໝາກກອກ
ມາມ່າ ລົດຕົ້ມແຊບກະດູກໝູກ່ອງ
₭5.000 ມາມ່າ ລົດຕົ້ມແຊບກະດູກໝູກ່ອງ
ເຄືອບຄຳ ເຝີແຊບ 400g
₭14.000 ເຄືອບຄຳ ເຝີແຊບ 400g
ມາມາ ລົດໝູ່ສັບ 1*30
₭56.000 ມາມາ ລົດໝູ່ສັບ 1*30
ມາມ່າ ລົດໝູຕົ້ມຍຳ 60g 1*30
₭56.000 ມາມ່າ ລົດໝູຕົ້ມຍຳ 60g 1*30
ມາມາ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ 1*30
₭56.000 ມາມາ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ 1*30
  • ສິນຄ້າໝົດ
ໄວໄວ ລົດໝູສັບຊຸບກົມກ່ອມ 1*30
₭55.000 ໄວໄວ ລົດໝູສັບຊຸບກົມກ່ອມ 1*30
ໄວໄວ ລົດຫອຍລາຍແຫ້ງພັດສ່າ 60g 1*30
₭56.000 ໄວໄວ ລົດຫອຍລາຍແຫ້ງພັດສ່າ 60g 1*30
ມາມ່າ ເສັ້ນໃຫຍ່ນ້ຳໃສ 55g 1*30
₭68.000 ມາມ່າ ເສັ້ນໃຫຍ່ນ້ຳໃສ 55g 1*30
ມາມ່າ ເສັ້ນມີ່ນ້ຳໃສ 55g 1*30
₭59.000 ມາມ່າ ເສັ້ນມີ່ນ້ຳໃສ 55g 1*30
ມາມ່າ ເສັ້ນເລັກຕົ້ມຍຳ 55g 1*30
₭68.000 ມາມ່າ ເສັ້ນເລັກຕົ້ມຍຳ 55g 1*30
ມາມ່າ ລົດໝູສັບ 60g
₭2.000 ມາມ່າ ລົດໝູສັບ 60g
ມາມ່າ ລົດກະເພົາແຊບແຫ້ງ 55g
₭2.000 ມາມ່າ ລົດກະເພົາແຊບແຫ້ງ 55g
ໄວໄວ ລົດດັ້ງເດີມ 60g
₭2.000 ໄວໄວ ລົດດັ້ງເດີມ 60g
ຊຳຢາງ 140g ບູດັກໝີເກົາຫຼີລົດໄກ່ເຜັດ X3
₭10.000 ຊຳຢາງ 140g ບູດັກໝີເກົາຫຼີລົດໄກ່ເຜັດ X3